Εστιατόριο Anemoni

Βύρωνος 2 Ψηλά Αλώνια Αίγιο
τηλ: 2691 020326