Εστιατόριο
Anemoni
στην πόλη του
Αιγίου

Πλούσια κουζίνα
& πληθώρα επιλογών
μοναδικών γεύσεων

Η Anemoni ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 1995 με έδρα την πόλη του Αιγίου και κύριο σκοπό την παρασκευή φαγητού και την κατ οίκον διανομή αυτού. Το 1999 επεκτάθηκε σε δραστηριότητες της τροφοδοσίας μαζικών εστιάσεων(catering) και έχει καταφέρει μέχρι σήμερα την επιτυχή διοργάνωση πολλαπλών εκδηλώσεων. Το 2005, προκειμένου να ικανοποιήσει τις όλο και περισσότερο αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της, μεταφέρθηκε σε νέες ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις εξοπλισμένες με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Σήμερα η Anemoni είναι στην ευχάριστη θέση να μπορεί με το σύγχρονο εξοπλισμό της και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της να εξυπηρετήσει άμεσα ποιοτικά και ποσοτικά οποιαδήποτε εκδήλωση στην ευρύτερη περιοχή της Αχαϊας.

Φιλικά,
Γιώργος Κατσιμπίρης

Ψηλά Αλώνια, Βύρωνος 2, Αίγιο 251 00
Τηλέφωνο: 2691 020326