Ψηλά Αλώνια, Βύρωνος 2, Αίγιο 251 00
Τηλέφωνο: 2691 020326